STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kontakty NIPOS

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo náměstí 1866/5 • P.O.BOX 12 • 120 21 Praha 2
telefon – ústředna: +420 221 507 900
ID datové schránky: vcwqfka

Veškerou úřední poštu v elektronickém styku prosím posílejte na: podatelna@nipos-mk.cz

ÚTVAR ŘEDITELKY

Mgr. Lenka LÁZŇOVSKÁ • ředitelka
telefon: 221 507 935
e-mail: laznovska@nipos-mk.cz

Anna Ročková • tajemnice
telefon: 221 507 935
e-mail: rockova@nipos-mk.cz

Zahraniční kontakty
Sekretariát Českého střediska AITA/IATA

Karel Tomas

telefon: 221 507 932
mobil: 778 702 378
e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Databáze českého amatérského divadla
www.amaterskedivadlo.cz
e-mail: divadlo.baze@nipos-mk.cz

PhDr. Milan Strotzer
e-mail: mistr@nipos-mk.cz
telefon: 221 507 973
mobil: 605 708 325

Mgr. Jiří Němec
e-mail: nemec@nipos-mk.cz
telefon: 221 507 923
mobil: 778 702 376

Public relations
Ing. Josef Dušek
telefon: 221 507 943
e-mail: dusek@nipos-mk.cz

PhDr. Jan Pirner
telefon: 221 507 975
mobil: 778 702 495
e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Ing. Tomáš Vajsner • auditor
telefon: 221 507 935 (sekretariát)

Svatana Šancová • podatelna,
telefonní ústředna
telefon: 221 507 900, 950
e-mail: sancova@nipos-mk.cz

Fantyš Miroslav • řidič, údržbář
telefon: 221 507 916
mobil: 725 929 700

 

Kde nás najdete • viz Mapy.cz

IČO: 14450551
DIČ: CZ14450551 (nejsme plátci DPH)
ČÍSLO ÚČTU: 25038021/0710
Česká národní banka, Praha 1

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

O NIPOSuLOGO NIPOS

ÚTVARY NIPOS

ARTAMA
Útvar pro neprofesionální
umělecké aktivity

CIK
Centrum informací
a statistik kultury

MÍSTNÍ KULTURA
Internetový magazín
pro kulturní život

vedoucí útvaru
Ing. Pavlína ČERMÁKOVÁ
telefon: 221 507 952
mobil: 605 981 888
e-mail: cermakova@nipos-mk.cz

sekretariát
Libuše Bednaříková
Ivana Skočdopolová
telefon: 221 507 953-4
mobil: 778 702 391
e-mail: artama@nipos-mk.cz

koncepce, projekty
Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.
telefon: 221 507 964
mobil: 606 781 150
e-mail: klementova@nipos-mk.cz

vedoucí útvaru
PhDr. Jana RADOVÁ
telefon: 221 507 920
mobil: 732 343 378
e-mail: radova@nipos-mk.cz
vedoucí redaktorka
Mgr. Lenka JAKLOVÁ

kontakty zde 

Jednotlivé obory
a další pracoviště

Jednotlivá pracoviště
 
     
KAM
Útvar koncepcí a metodiky
EKONOMICKÝ ÚTVAR ÚTVAR ICT
(inf. a komunikační technologie)
vedoucí útvaru
PhDr. Jindřiška GREGORINIOVÁ
telefon: 221 507 949
mobil: 732 939 186
e-mail: gregoriniova@nipos-mk.cz

sekreteriát:
Alena Ladrová
telefon: 221 507 942
mobil: 778 702 380
e-mail: ladrova@nipos-mk.cz

metodicko-poradenská činnost
Mgr. Robert Bargel
telefon: 221 507 941
e-mail: bargel@nipos-mk.cz 

Mgr. Lucie Černá
telefon: 221 507 976
e-mail: lcerna@nipos.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová
telefon: 221 507 942
mobil: 778 702 385
e-mail: vitova@nipos-mk.cz

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
MgA. Karolína Bulínová
telefon: 221 507 964
e-mail: bulinova@nipos-mk.cz

vedoucí útvaru
Ing. Jana DENKOVÁ
telefon: 221 507 937
mobil: 778 702 397
e-mail: denkova@nipos-mk.cz

Jana Jinochová, mzdová účetní, personální
telefon: 221 507 938
e-mail: jinochova@nipos-mk.cz

Hana Paterová , finanční účetní
telefon: 221 507 936
e-mail: paterova@nipos-mk.cz

Blanka Vlčková, PaM, personální
telefon: 221 507 939
e-mail: vlckova@nipos-mk.cz

Bc. Markéta Šťastná,
administrace publikací
telefon: 221 507 912
mobil: 732 913 047
e-mail: mstastna@nipos-mk.cz

Ing. Pavel Bubeník
referent majetkové správy
telefon: 221 507 926
e-mail: bubenik@nipos-mk.cz

vedoucí útvaru
Tomáš BAŠUS
telefon: 221 507 901
mobil: 778 702 389
e-mail: basus@nipos-mk.cz

Štěpán Filcík, web, DTP, multimedia
mobil: 777 560 339
e-mail: filcik@nipos-mk.cz

Obory ARTAMA a jednotlivá pracoviště

DĚTSKÉ ESTETICKÉ AKTIVITY

 • Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova
  Mgr. Jakub Hulák
  telefon: 221 507 969
  mobil: 778 702 490
  e-mail: hulak@nipos-mk.cz
 • Dětský sborový zpěv
  Michaela Králová
  telefon: 221 507 977
  mobil: 778 702 491
  e-mail: kralova@nipos-mk.cz
 • Dětský scénický tanec
  Mgr. Jiří Lössl
  telefon: 221 507 966
  mobil: 778 702 492
  e-mail: lossl@nipos-mk.cz
 • Dětský taneční folklor
  MgA. Kateřina Černíčková
  telefon: 221 507 965
  mobil: 778 702 392
  e-mail: cernickova@nipos-mk.cz
 • Dětské výtvarné aktivity
  Mgr. Jana Randáková
  telefon: 221 507 971
  mobil: 778 702 496
  mobil: 721 456 397
  e-mail: randakova@nipos-mk.cz
 • Koordinátorka dětských estetických aktivit
  Alena Crhová
  telefon: 221 507 968
  mobil: 604 569 781
  e-mail: crhova@nipos-mk.cz

FILM A FOTO

 • Film-video
  Magdalena Mikešová
  telefon: 221 507 953
  mobil: 778 702 391
  e-mail: mikesova@nipos-mk.cz
 • Filmová výchova 
  MgA. Jiří Forejt
  telefon: 221 507 958
  mobil: 778 702 498
  e-mail: forejt@nipos-mk.cz

TANEČNÍ OBORY

 • Scénický tanec
  Mgr. Jiří Lössl
  telefon: 221 507 966
  mobil: 778 702 492
  e-mail: lossl@nipos-mk.cz

  pam pam – časopis
  MgA. Karolína Bulínová
  telefon: 221 507 964
  e-mail: bulinova@nipos-mk.cz

 • Taneční folklor
  Mgr. Kateřina Černíčková
  telefon: 221 507 965
  mobil: 778 702 392
  e-mail: cernickova@nipos-mk.cz

DIVADELNÍ OBORY

 • Činoherní a hudební divadlo
  Mgr. Simona Bezoušková
  telefon: 221 507 957
  mobil: 775 508 654
  mobil: 603 584 489
  e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
 • Experimentující divadlo
  Alena Crhová
  telefon: 221 507 968
  mobil: 604 569 781
  e-mail: crhova@nipos-mk.cz
 • Loutkářství
  Michal Drtina
  telefon: 221 507 956
  mobil: 606 644 294
  e-mail: drtina@nipos-mk.cz
 • Pohybové divadlo a pantomima
  Karel Tomas
  telefon: 221 507 932
  mobil: 778 702 378
  e-mail: tomas@nipos-mk.cz
 • Středoškolské a mladé divadlo 
  MgA. Lenka Huláková
  telefon: 221 507 974
  mobil: 773 184 172
  e-mail: hulakova@nipos-mk.cz
 • Umělecký přednes a divadlo poezie
  Mgr. BcA. Iva Lubinová
  telefon: 221 507 970
  mobil: 778 702 493
  e-mail: lubinova@nipos-mk.cz

————————————————————–

 • Jiráskův Hronov
  mezioborová divadelní přehlídka
  Program:
  Jan Julínek
  mobil: 603 113 222
  e-mail: julinek@nipos-mk.cz
  Semináře:
  Mgr. Simona Bezoušková
  telefon: 221 507 957
  mobil: 775 508 654
  mobil: 603 584 489
  e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

HUDEBNÍ OBORY

 • Dechová hudba
  Václav Hlaváček
  telefon: 221 507 962
  mobil: 778 702 489
  e-mail: hlavacek@nipos-mk.cz
 • Komorní a symfonická hudba
  Soňa Hanzalová
  telefon: 221 507 962
  mobil: 778 702 394
  e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz
 • Sborový zpěv
  PhDr. Jan Pirner
  telefon: 221 507 975
  mobil: 778 702 495
  e-mail: pirner@nipos-mk.cz
 • Středoškolské pěvecké sbory
  Zuzana Jandová
  telefon: 221 507 975
  mobil: 774 702 375
  e-mail: jandova@nipos-mk.cz
 • Knihovna a databáze not
  PhDr. Jan Pirner
  telefon: 221 507 975
  mobil: 778 702 495
  e-mail: pirner@nipos-mk.cz

  Klub sbormistrů
  Silvie Mlynarczyková
  telefon: 221 507 975
  mobil: 778 702 375
  e-mail: mlynarczykova@nipos-mk.cz

Pracoviště CIK

KNIHOVNA

STATISTIKA

 • Statistika hudebních těles
  a výstavní činnosti
  Jana Razáková
  e-mail: razakova@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 917
 • Statistika muzeí a galerií
  Hana Šílová
  e-mail: silova@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 919
  mobil: 778 702 396
 • Statistika památkových objektů
  a knihoven

  PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
  e-mail: lindnerova@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 933
 • Statistika vydavatelů, veřejné správy
  a státní památková péče

  Ing. Ivana Platilová
  e-mail: platilova@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 918
 • Statistika kulturně vzdělávací
  a zájmové činnosti

  PhDr. Marie Gonzálezová, statistika
  e-mail: gonzalezova@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 931
 • Ing. Josef Richtr, analytik
  e-mail: richtr@nipos-mk.cz
  telefon: 221 507 913
  mobil: 778 702 386
Zhlédnuto 28 459 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS