INFORMACE, VÝZKUM
KONFERENCE A SEMINÁŘE
V OBLASTI KULTURY

Kontakt: NIPOS-KAM
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 942
e-mail: kam@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Útvar koncepcí a metodiky je novým oddělením (od července 2012), kde vznikají analýzy, výzkumy, a podklady pro odborné a strategické dokumenty v rezortu kultury a školství. Kromě úkolů zadaných NIPOS a Ministerstvem kultury rozvíjíme vlastní projekty, pořádáme vzdělávací semináře, odborná setkání a poskytujeme právní poradenství v oblasti kultury. Jsme napojeni na další kulturní subjekty v naší republice i v zahraničí.

Aktuálně

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS